Geschiedenis

Op 24 februari 1898 werd in de Franeker Courant een oproep gedaan aan belangstellenden om op 26 maart te komen tot de oprichting van een Schaak- Damvereniging in Franeker:

Op deze oprichtingsvergadering waren 11 personen aanwezig, die allen nog met naam bekend zijn.

Uit deze 11 personen werd het eerste bestuur gekozen n.l. de heren H. Schievink voorzitter, D. Stal secretaris en U. Hannema als penningmeester.

In de winter van 1898 werden de eerste onderlinge wedstrijden gehouden met als uitslag:

1.  J. Monsma,  2.  C. van der Stal,  3.  IJ. Pars.

Het eerste “buitenlid” was de heer Okkinga te Hatzum die na zijn schaakpartij nog een uur naar huis moest lopen maar van de NS toestemming had om langs de spoorlijn te lopen.

In 1902 won de heer C. van der Stal een simultaan partij tegen de toenmalig kampioen van Nederland Jhr. Van Foreest.

De eerste clubwedstrijd werd gehouden in 1904 tegen Arum en de Franeker schakers wonnen.

In 1906 werd in de clubcompetitie met een voorgift gespeeld,  b.v. een paard minder, later ging men over naar een groepsindeling naar sterkte.

De eerste damwedstrijd (Friesch!)  werd gehouden in 1915.

In 1926 werd er een zilveren wisselkrans beschikbaar gesteld voor het Frysk-dammen, die definitief werd gewonnen door de heer Bruinsma uit Witmarsum. Hij won in 1931, 1932 en 1933!

In 1937 werd op zaterdagmiddag en op dinsdagavond gespeeld.

Na de opname van de Chr. Schaakvereniging en de schaakafdeling van de personeelsvereniging van het PZ werd het bestuur uitgebreid van 3 naar 5 leden.

In 1942 speelde C. van der Stal in Leeuwarden remise tegen Max Euwe, een geweldige prestatie.

Op 19 februari 1948 vierde de Franeker Schaakclub haar 50-jarig bestaan, het leuke was dat toen nog een van de oprichters de heer D van der Stal aanwezig was. Het bestuur in 1948 bestond uit de heren L. bij de Leij, voorzitter; S. Pebesma, secretaris; H.Koster, penningmeester; J. Verschoor, wedstrijdleider en O. Brandsma, lid.

Het bestuur werd gecompleteerd door ondermeer  burgemeester Dijkstra.

Rond 1950 zijn de dam-activiteiten, wegens gebrek aan belangstelling, gestaakt.

Ook in het schaken kwam de klad, en na een mindere periode in de zestigerjaren, werd in 1971 een vergadering uitgeschreven waar het voortbestaan van de club ter discussie werd gesteld.

Later volgde weer een periode van bloei en dat resulteerde in promotie naar de hoogste klasse van de Friese Schaakbond, de promotie-klasse.